Geen producten in je winkelmand.

Help & Support

Veel gestelde vragen

info@heelnederlandgeeft.nl

+31 (0)13-2079091

Stichting Heel Nederland Geeft

Samen maken we het verschil...

Wist je dat ruim 1 miljoen Nederlanders in armoede leven? En dat in Nederland 1 op de 12 kinderen in armoede opgroeit? Armoede in Nederland bestaat, ook bij jouw om de hoek. 

Wij, van Stichting Heel Nederland Geeft, geloven in een samenleving waarin ieder mens telt. Daarom richten we ons op de meest kwetsbare mensen. Die kwetsbaarheid is niet altijd zichtbaar, maar wel allesbepalend. Het zorgt ervoor dat mensen niet mee kunnen of mogen doen in onze samenleving: mensen die in armoede leven, dak- en thuislozen, kwetsbare ouderen, mensen die in eenzaamheid leven.

Kind aan het tekenen

De beste manier om je niet hopeloos te voelen, is om op te staan en iets te doen...

Sonja Janssen

Vrijwilliger

Ieder mens telt

We steunen met name lokale initiatieven die de situatie van kwetsbare mensen doorbreken of – voor wie dat te hoog is gegrepen – die hen een vangnet bieden zonder verwachtingen. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze projectpartners, donateurs, maatschappelijke partners en mensen uit de doelgroep. Samen dragen we ons steentje bij aan een Nederland waarin iedereen telt. Allemaal met een eigen unieke bijdrage, met kwaliteiten en talenten die elkaar versterken.

Armoede in Nederland bestaat, ook bij jou om de hoek. Dat er überhaupt sprake is van zoveel (verborgen) armoede, zou wat ons niet mogelijk mogen zijn in een welvarend land als Nederland. Daarom richten ons in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen in Nederland. Laten we wat meer naar elkaar omkijken want ieder mens telt. Wil jij ons helpen?

Armoede en schulden


Hoewel Nederland tot de rijkste landen van de wereld behoort, bestaat ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

Ruim 1 miljoen Nederlanders leeft in armoede en is afhankelijk van de hulp van lokale hulporganisaties. Hulp die onmisbaar is en een groot verschil kan maken.

Kwetsbare ouderen


Een opspelende gezondheid, minder mobiliteit, een gebrek aan betekenisgeving en zingeving, eenzaamheid…

Dak- en thuislozen


Bijna 40.000 mensen in Nederland zijn dak- of thuisloos. Het ontbreekt ze aan de meest basale dingen: onderdak, voedsel en gezondheidszorg.

Eenzaamheid


Meer dan 500.000 mensen voelt zich ernstig eenzaam! Ook jij kunt vandaag nog iets betekenen voor iemand die zich eenzaam voelt.

about-us_03-03
about-us_03-01
about-us_03-02

1 op de 8 kinderen
in Nederland leeft onder
de armoedegrens.

Word vrijwilliger

Wil jij jouw steentje ook bijdragen?

Wil jij vrijwilliger worden bij de Stichting Heel Nederland Geeft? Top! Wij zijn voortdurend op zoek naar betrokken medewerkers met uiteenlopende expertise en competenties. We kunnen jouw hulp heel goed gebruiken! Lees hier meer.

Aantal nieuwe vrijwilligers dit jaar
0
Doelstelling voor dit jaar
0
20

Leeftijd van
Stichting

1710
+

maandelijkse
donaties

510

betrokken
vrijwilligers

420

Succesvolle
campagnes

Ieder mens telt

De drijfveren van onze medewerkers